POLANSKÝ

STAVEBNÍ FIRMA

Stavební firma Polanský je moderní, dynamicky se rozvíjející podnik s mnohaletou tradicí a zkušeností v oboru demolic staveb, zemních prací pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby.

Společnost disponuje širokým sortimentem speciálního strojního zařízení s odpovídajícím servisním zázemím. Klientovi nabízí komplexní řešení zakázky, od konzultací až po vlastní realizaci tak, aby výsledné řešení co nejlépe splňovalo specifické podmínky zákazníka a zároveň bylo co nejefektivnější.

Vstřícný individuální přístup k náročným zákazníkům, vysoká kvalita a řešení za odpovídající cenu je díky profesionalitě pracovníků samozřejmostí.

Činnost firmy

Zemní práce – HTÚ, ČTÚ, zpevněné plochy
Demoliční práce – demolice průmyslových areálů a továren
Kompletní odstraňování budov
Provozování mobilních recyklačních linek – drtiče a třídiče po celé ČR
Sanace kontaminovaných lokalit