POLANSKÝ

Realizované stavby

Naše stavební činnost je od roku 1991 zaměřena na provádění staveb a objektů pozemního stavitelství, převážně pak se zaměřením na zemní práce a provádění demolic, včetně drcení sutí s případným roztříděním.

Zemní práce

Rychlostní komunikace Ožďany, SR – 80 000 m3 odkop, 12 000 m3 násyp
MVE, Vraňany – 12 000 m3 výkop, 11 000 m3 obsyp
Cihelna, Týn – 120 000 m3 těžba a navážení suroviny do výroby
BTP Chodov, Praha 4 – 27 500 m3 výkop
Hala Cedes, Modletice – 30 000 m3 násyp
AISIN E M C s.r.o., Písek – 68 000 m3 násyp
Hala Geis, Modletice – 40 000 m3 výkop, 8 000 m3 násyp
Jeremenkova ul., Praha 4 – 24 000 m3 výkop stavební jámy
Hala Aquasped, Modletice – 20 000 m3 výkop, 35 000 m3 násyp
Hala Spektrum, Modletice – 40 000 m3 násypové těleso
Hala Jungheinrich, Modletice – 17 000 m3 násypové těleso
Rychlostní komunikace R4, Písek – 120 000 m3 odkop, 45 000 m3 násyp
Kolovratský palác, budova Senátu ČR, Praha 1 – XXXco se tu dělalo???XXX
Obytný soubor HARMONIE, Praha 5 – cca 11 000 m3 HTÚ a 10 000 m3 ČTÚ
Hala Šedivý, Modletice – cca 8 000 m3 HTÚ
Obytný dům Na Hřebénkách, Praha – cca 32 000 m3 HTÚ
Neklanova ul., Praha 5 – 4 000 m3 výkop stavební jámy
Podvinný mlýn, Praha 8 – 14 000 m3 výkop stavební jámy
BC Meteor 2000, Praha 8 – 12 000 m3 výkop stavební jámy vč. demolice podzemních objektů
náměstí OSN, Praha 9 – 27 000 m3 výkop stavební jámy
Obytný soubor Homolka, Praha 5 – 27 000 m3 HTÚ a hutněné násypy
Argentinská hvězda, Praha 7 – 57 000 m3 výkop stavebních jam
sídliště Vestec – 1 121 m3 splašková a dešťová kanalizace
ul. Plzeňská a Kartouzská, Praha 5 – přeložka komunikací a inženýrských sítí
Multikino GALAXIE – 55 000 m3 výkopy stavebních jam
Dodavatel zemních prací čerpacích stanic v lokalitách Praha Řepy, Barrandov, Jižní spojka
Dodavatel zemních prací prodejců vozů a autoservisů Ford, Nisan, Škoda

Demoliční práce

Demolice Zetor Brno – 25 000 m3 obestavěného prostoru
Demoliční práce Tuchlovice – 80 000 m3 obestavěného prostoru
Demolice zařízení staveniště Jaderné elektrárny TEMELÍN
Demolice garáží ul. Jalodvorská, Praha včetně recyklace – cca 4 000 m3 obestavěného prostoru
Bourání ploch, zemní práce a konstr. vrstvy voz. úložiště PHM, garáže MHD Vršovice
Demolice objektů Barvy a laky, Praha – 40 000 m3 obestavěného prostoru
Demolice objektu cihelna Písek – 90 000 m3 obestavěného prostoru
Demolice tovární haly včetně odstřelu továrního komínu u firmy CARBORUNDUM ELECTRITE v Benátkách nad Jizerou – 120 000 m3 obestavěného prostoru
Základní škola Zlín – demolice železobetonového skeletu, stavba – 9 000 m3 obestavěného prostoru
Demolice vojenských objektů vč. základů, Milovice – 20 000 m3 obestavěného prostoru
Demolice ŽB skeletů, Výrobní objekt v železárnách Králův Dvůr – 12 000 m3 obestavěného prostoru
Vybourání komunikace Evropská, Praha – (5 500 m2) včetně drcení mobilním čelisťovým drtičem

Ostatní práce

Motoservis KASL Řevnice – kompletní výstavba
Stavba ČKD Praha, Elektrostav – výkopy základů a inženýrských sítí
Výstavba skladovací haly Stavebniny Zadák Hostivice, Praha
Výstavba skladovacích ploch pro Městskou část Radotín, Praha
Výstavba skladovacích ploch pro velkoprodejnu Pronto-plus Vestec
Výstavba rodinných domů v lokalitách Praha – Ořech, Radotín, Točná a v Řevnicích