Dotační programy

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016603

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu. Předmětem předkládaného projektu je náhrada starých neekologických technologií za nové, úspornější. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti-snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost